Update cookies preferences
Promotic

isReset - metoda objektu CanvasCtxExt

Popis:
Zjistí, zda kreslící plocha obsahuje grafický obsah z minulého kreslení.
Syntaxe:
Boolean isReset()
Vrácená hodnota:
true - Kreslící plocha byla resetována (smazána) a v události onDraw je nutno vykreslit vše znovu.
false - Kreslící plocha od posledního kreslení nebyla smazána a pokud se v události onDraw zavolá metoda pEvent.GetCtx(1), pak lze kreslit do již dříve nakreslené plochy a tedy "jen tam něco graficky přidat".
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var b = pEvent.CtxExt.isReset();

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.