Update cookies preferences
Promotic

isReset - metoda obiektu CanvasCtxExt

Opis:
Stwierdzi, czy obszar do rysowania zawiera zawartość graficzną z poprzedniego rysowania.
Składnia:
Boolean isReset()
Wartość zwrotna:
true - Obszar do rysowania został wyczyszczony (usunięto zawartość) a w zdarzeniu onDraw jest konieczne wyrysować wszystko od nowa.
false - Obszar do rysowania nie został od poprzedniego rysowania wyczyszczony a jeżeli w zdarzeniu onDraw zostanie wywołana metoda pEvent.GetCtx(1), wtedy można rysować w poprzednio wypełnionym obszarze, czyli "dorysować".
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var b = pEvent.CtxExt.isReset();

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.