Promotic

Objekt CanvasCtx (Objekt Canvas Context)

Popis:
Objekt zpřístupňuje kreslící plochu v události onDraw metodou pEvent.GetCtx(state).
 
Popis viz PmgCanvas.
Vlastnosti a metody:
addColorStopBarva a pozice v objektu gradient
arcVytvoří kruh nebo jeho část
arcToVytvoří oblouk mezi dvěma tečnami
beginPathNastaví počátek kreslení
bezierCurveToVytvoří kubickou Bezierovou křivku
clearRectVymaže plochu danou obdélníkem
clipOřez kresleného tvaru
closePathUzavře počáteční a poslední kreslení
createLinearGradientLineární barevný přechod
createRadialGradientRadiální barevný přechod
fillVyplní plochu objektu
fillRectVykreslí plochu obdélníku
fillStyleBarva výplně
fillTextVykreslí výplň textu
fontVlastnosti písma
lineCapStyl ukončení čáry
lineJoinStyl rohu při dotyku dvou čar
lineToČára k určenému bodu
lineWidthŠířka čáry
measureTextVrací objekt, který obsahuje šířku zadaného textu
miterLimitMaximální délka rohu úkosu při dotyku dvou čar
moveToNastaví pozici počátku kreslení
quadraticCurveToVytvoří kvadratickou Bezierovou křivku
rectVytvoří obdélník
restoreVrací stav uložený metodou save
rotateOtáčí kreslení
saveUloží současný stav kreslení (kontextu)
scalePoměr zvětšení nebo zmenšení kreslení
setTransformObnoví současnou transformační matici na jinou
strokeVykreslí okraj (čáru) objektu
strokeRectObdélník bez plochy
strokeStyleBarvy čáry
strokeTextVykreslí obrys textu
textAlignHorizontální (vodorovné) zarovnání textu
textBaselineVertikální (svislé) zarovnání textu
transformNahradí současnou transformační matici jinou
translatePřesune pozici (0,0)

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.