Update cookies preferences
Promotic

clearRect - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vymaže zadané pixely v daném obdélníku
Syntaxe:
Object clearRect(Long x, Long y, Long width, Long height)
Parametry:
x(Long) x-ová souřadnice levého horního rohu mazaného obdélníku
y(Long) y-ová souřadnice levého horního rohu mazaného obdélníku
width(Long) Šířka mazaného obdélníku (v pixelech).
height(Long) Výška mazaného obdélníku (v pixelech).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw následovně:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.fillStyle = "blue";
ctx.fillRect(0, 0, 300, 150);
ctx.clearRect(20, 20, 100, 50);

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.