Update cookies preferences
Promotic

clearRect - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Wykasuje wprowadzone piksele w obrębie danego prostokąta
Składnia:
Object clearRect(Long x, Long y, Long width, Long height)
Parametry:
x(Long) Współrzędna x lewego górnego rogu kasowanego prostokąta
y(Long) Współrzędna y lewego górnego rogu kasowanego prostokąta
width(Long) Szerokość kasowanego prostokąta (w pikselach).
height(Long) Wysokość kasowanego prostokąta (w pikselach).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw następująco:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.fillStyle = "blue";
ctx.fillRect(0, 0, 300, 150);
ctx.clearRect(20, 20, 100, 50);

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.