Promotic

moveTo - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Przesunie początek rysowania w określonym pinkcie na powierzchni do rysowania.
Składnia:
Object moveTo(Long x, Long y)
Parametry:
x(Long) Współrzędna x początkowego punktu rysowania
y(Long) Współrzędna y początkowego punktu rysowania
Notatka:
Metoda tworzy ścieżkę (path). Dlatego przed wywołaniem tej metody należałoby wołać metodę beginPath. Dla rzeczywistego rysowania ostatecznie jest wołana metoda stroke lub fill.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- CanvasCtx.lineTo (metoda)
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(10, 20);
ctx.lineTo(40, 20);
ctx.stroke();

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.