Promotic

strokeStyle - właściwość obiektu CanvasCtx

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia kolor lub wypełnienie gradientowe linii.
Składnia:
String strokeStyle
Wartości:
color (domyślnie) - Wartość koloru według specyfikacji CSS.
Domyślną wartością jest #000000.
#RRGGBB - RGB String (przedstawia kolor) występuje w formie "#RRGGBB". ("#ff0000" - czerwony)
rgb(R,G,B) - RGB kolor ("rgb(255,0,0)" - czerwony)
rgba(R,G,B,A) - RGBA kolor ("rgba(255,0,0,0.5)" - czerwony przeźroczysty) (4. parametr w zakresie od 0 do 1)
HTML name color - "red" - HTML nazwa koloru
gradient - Odniesienie do gradient obiektu (liniowy lub radialny) dla wytworzenia przejścia kolorów.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- CanvasCtx.fillStyle (właściwość)
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.strokeStyle = "#ff0000";

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.