Update cookies preferences
Promotic

textAlign - właściwość obiektu CanvasCtx

Opis:
Poziome wyrównanie tekstu.
Składnia:
String textAlign
Wartości:
start (domyślnie) - Tekst rozpoczyna się na określonej pozycji
end - Tekst kończy się na określonej pozycji
center - Środek tekstu znajduje się na określonej pozycji
left - Tekst rozpoczyna się na określonej pozycji
right - Tekst kończy się na określonej pozycji
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- CanvasCtx.textBaseline (właściwość)
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw następująco:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.textAlign = "center";

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.