Update cookies preferences
Promotic

createLinearGradient - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Wytworzy obiekt gradient dla gradientu liniowego.
Składnia:
Object createLinearGradient(Long x0, Long y0, Long x1, Long y1)
Parametry:
x0(Long) Współrzędna x początkowego punktu gradientu
y0(Long) Współrzędna y początkowego punktu gradientu
x1(Long) Współrzędna x końcowego punktu gradientu
y1(Long) Współrzędna y końcowego punktu gradientu
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw następująco:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var grd = ctx.createLinearGradient(20, 20, 60, 40);
ctx.addColorStop(0, "black");
ctx.addColorStop(1, "white");
ctx.fillStyle = grd;

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.