Promotic

createLinearGradient - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vytvoří objekt gradient pro lineární barevný přechod.
Syntaxe:
Object createLinearGradient(Long x0, Long y0, Long x1, Long y1)
Parametry:
x0(Long) x-ová souřadnice počátečního bodu přechodu
y0(Long) y-ová souřadnice počátečního bodu přechodu
x1(Long) x-ová souřadnice koncového bodu přechodu
y1(Long) y-ová souřadnice koncového bodu přechodu
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw takto:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var grd = ctx.createLinearGradient(20, 20, 60, 40);
ctx.addColorStop(0, "black");
ctx.addColorStop(1, "white");
ctx.fillStyle = grd;

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.