Update cookies preferences
Promotic

closePath - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Uzavře cestu (path) mezi posledním aktuálním bodem kreslení a prvním výchozím bodem.
Syntaxe:
Object closePath()
Poznámka:
Metoda vytváří cestu (path). Proto před voláním této metody by se měla volat metoda beginPath. Pro skutečné kreslení se nakonec volá metoda stroke nebo fill.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw následovně:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(20, 20);
ctx.lineTo(20, 100);
ctx.lineTo(70, 100);
ctx.closePath();
ctx.stroke();

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.