Update cookies preferences
Promotic

lineJoin - vlastnost objektu CanvasCtx

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje typ rohu pri dotyku dvou čar.
Syntaxe:
String lineJoin
Hodnoty:
miter (přednastaveno) - Vytvoří ostrý roh
bevel - Vytvoří zkosený roh
round - Vytvoří oblý roh
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- CanvasCtx.miterLimit (vlastnost)
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw následovně:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.lineJoin = "miter";

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.