Promotic

setTransform - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Obnoví současnou transformaci na novou matici. Pak zavolá metodu transform.
Syntaxe:
Object setTransform(Long a, Long b, Long c, Long d, Long e, Long f)
Parametry:
a(Long) Horizontální poměr kreslení
b(Long) Horizontální zkosení kreslení
c(Long) Vertikální zkosení kreslení
d(Long) Vertikální poměr kreslení
e(Long) Horizontální posun kreslení
f(Long) Vertikální posun kreslení
Poznámka:
Transformace umožňují mapovat pozice z jednoho souřadnicového systému do jiného. Umožňuje to kreslení stejného tvaru do různě zvětšeného/zmenšeného, otočeného, posunutého, zrcadlově otočeného 2D prostoru. Je jednodušší transformovat souřadnice 2D prostoru než přepočítavat souřadnice všech objektů pro dosažení stejného efektu. Veškeré transformace pozic jsou definovány 6 měnitelnými hodnotami a, b, c, d, e, f (z celkem 9) transformační matice pro 2D prostor. Výchozí hodnota netransformovaného 2D prostoru je 1, 0, 0, 1, 0, 0 (tzv. jednotková matice). Transformační matice je součástí kreslící plochy. Metody save a restore ukládají i tuto transformační matici.
Transformační metody transform, translate, scale nebo rotate ovlivňují některou (nebo všechy) hodnotu transformační matice. Každá z těchto metod zachová aktuální platný stav transformační matice a do něj provede svojí změnu. To znamená, že změny jsou kumulativní a sčítají se.
Transformační metoda setTransform naproti tomu nejprve nastaví právě platnou transformační matici na výchozí hodnotu a nad ní provede transformaci transform. Jako jediná z transformačních metod umožňuje vynulovat kumulované transformace a nastavit novou transformaci bez kumulace.
Viz také:
- CanvasCtx.rotate (metoda)
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw takto:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.fillStyle = "yellow";
ctx.fillRect(0, 0, 250, 100);

ctx.setTransform(1, 0.5, -0.5, 1, 30, 10);
ctx.fillStyle = "red";
ctx.fillRect(0, 0, 250, 100);

ctx.setTransform(1, 0.5, -0.5, 1, 30, 10);
ctx.fillStyle = "blue";
ctx.fillRect(0, 0, 250, 100);

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.