Update cookies preferences
Promotic

lineCap - vlastnost objektu CanvasCtx

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje styl ukončení čáry.
Syntaxe:
String lineCap
Hodnoty:
butt (přednastaveno) - Zakončení čáry plochou hranou na hranici zadané délky čáry
round - Zakončení čáry oblou hranou přes hranici zadané délky čáry
square - Zakončení čáry čtvercovou hranou přes hranici zadané délky čáry
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- CanvasCtx.lineWidth (vlastnost)
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw následovně:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.lineCap = "butt";

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.