Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

lineCap - vlastnost objektu CanvasCtx

Popis:
Nastaví nebo vrací styl ukončení čáry.
Syntaxe:
String lineCap
Volání:
ctx.lineCap = "butt";
Hodnoty:
butt (přednastaveno) - Zakončení čáry plochou hranou na hranici zadané délky čáry
round - Zakončení čáry oblou hranou přes hranici zadané délky čáry
square - Zakončení čáry čtvercovou hranou přes hranici zadané délky čáry
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- CanvasCtx.lineWidth (vlastnost)

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice