Update cookies preferences
Promotic

fillStyle - vlastnost objektu CanvasCtx

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje barvu nebo gradient výplně
Syntaxe:
String fillStyle
Hodnoty:
color (přednastaveno) - Hodnota barvy podle CSS specifikace. Výchozí barva je #000000.
#RRGGBB - RGB String (představuje barvu) je v podobě "#RRGGBB". ("#ff0000" = červená)
rgb(R,G,B) - RGB barva ("rgb(255,0,0)" = červená)
rgba(R,G,B,A) - RGBA barva ("rgba(255,0,0,0.5)" - červená průhledná) (4. parametr v rozsahu od 0 do 1)
HTML name color - "red" - pojmenovaná barva v HTML
gradient - Reference na gradient objekt (lineární nebo radiální) pro vytvoření barevného přechodu.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- CanvasCtx.strokeStyle (vlastnost)
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw následovně:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.fillStyle = "#ff0000";

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.