Promotic

fillText - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vykreslí výplň textu.
Výchozí barva je černá.
Syntaxe:
Object fillText(String text, Long x, Long y, [Long maxWidth])
Parametry:
text(String) Vykreslený text
x(Long) x-ová souřadnice začátku kreslení textu
y(Long) y-ová souřadnice začátku kreslení textu
maxWidth[nepovinné] (Long) Maximální povolená šířka textu (v pixelech).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Pokud je v textu znak "nový řádek", pak v lokální aplikaci bude sice text víceřádkový, ale na Webu zůstane jednořádkový. Z důvodů zachování kompatability s Webem a s budoucími verzemi se nedoporučuje znak "nový řádek" využívat.
Viz také:
- CanvasCtx.fill (metoda)
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw takto:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.fillStyle = "blue";
ctx.fillText("Promotic", 50, 20);

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.