Promotic

fillText - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Narysuje wypełnienie tekstu.
Domyślny kolor to czarny.
Składnia:
Object fillText(String text, Long x, Long y, [Long maxWidth])
Parametry:
text(String) Narysowany tekst
x(Long) Współrzędna x początku rysowania tekstu
y(Long) Współrzędna y początku rysowania tekstu
maxWidth[opcjonalne] (Long) Maksymalna dozwolona szerokość tekstu (w pikselach).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach. Jeżeli tekst zawiera znak "nowy wiersz", wtedy w aplikacji lokalnej tekst będzie wielowierszowy, jednak w Webie zostanie jednowierszowy. Z powodu zapewnienia zgodności z Webem oraz nowszymi wersjami nie zalecamy stosowanie znaku "nowy wiersz".
Patrz również:
- CanvasCtx.fill (metoda)
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.fillStyle = "blue";
ctx.fillText("Promotic", 50, 20);

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.