Promotic

createRadialGradient - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Wytworzy obiekt gradient dla radialnego gradientu.
Składnia:
Object createRadialGradient(Long x0, Long y0, Long r0, Long x1, Long y1, Long r1)
Parametry:
x0(Long) Współrzędna x pierwszego kręgu gradientu
y0(Long) Współrzędna y pierwszego kręgu gradientu
r0(Long) šrednica pierwszego kręgu
x1(Long) Współrzędna x drugiego kręgu gradientu
y1(Long) Współrzędna y drugiego kręgu gradientu
r1(Long) Średnica drugiego kręgu
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var grd = ctx.createRadialGradient(75, 50, 5, 90, 60, 100);
ctx.addColorStop(0, "black");
ctx.addColorStop(1, "white");
ctx.fillStyle = grd;

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.