Promotic

fill - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Wypełni obszer bieżącego rysowanego obiektu.
Składnia:
Object fill()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- CanvasCtx.stroke (metoda)
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.beginPath();
ctx.fillStyle = "blue";
ctx.rect(50, 50, 150, 80);
ctx.fill();

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.