Promotic

lineJoin - właściwość obiektu CanvasCtx

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia typ rogu podczas dotknięcia dwu linii.
Składnia:
String lineJoin
Wartości:
miter (domyślnie) - Wytworzy ostry róg
bevel - Wytworzy ścięty róg
round - Wytworzy zaokrąglony róg
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- CanvasCtx.miterLimit (właściwość)
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.lineJoin = "miter";

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.