Promotic

closePath - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Zamknie ścieżkę (path) pomiędzy bieżącym punktem rysowania a pierwszym.
Składnia:
Object closePath()
Notatka:
Metoda tworzy ścieżkę (path). Dlatego przed wołaniem tej metody należałoby wołać metodę beginPath. Dla rzeczywistego rysowania ostatecznie jest wołana metoda stroke lub fill.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(20, 20);
ctx.lineTo(20, 100);
ctx.lineTo(70, 100);
ctx.closePath();
ctx.stroke();

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.