Update cookies preferences
Promotic

arcTo - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Wytworzy łuk pomiędzy dwoma stycznymi.
Składnia:
Object arcTo(Long x1, Long y1, Long x2, Long y2, Long r)
Parametry:
x1(Long) Współrzędna x początku rysowania łuku
y1(Long) Współrzędna y początku rysowania łuku
x2(Long) Współrzędna x zakończenia rysowania łuku
y2(Long) Współrzędna y zakończenia rysowania łuku
r(Long) Średnicy łuku
Notatka:
Metoda tworzy ścieżkę (path). Dlatego przed wywołaniem tej metody należałoby wołać metodę beginPath. Dla rzeczywistego rysowania ostatecznie jest wołana metoda stroke lub fill.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- CanvasCtx.arc (metoda)
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw następująco:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(20, 20);   // Wytworzy punkt początkowy
ctx.lineTo(100, 20);   // Wytworzy poziomą linię
ctx.arcTo(150, 20, 150, 70, 50);   // Wytworzy łuk
ctx.lineTo(150, 120);   // Wytworzy pionową linię
ctx.stroke();   // Narysuje wytworzoną ścieżkę

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.