Promotic

rect - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Wytworzy prostokąt.
Składnia:
Object rect(Long x, Long y, Long width, Long height)
Parametry:
x(Long) Współrzędna x lewego górnego rogu prostokąta
y(Long) Współrzędna y lewego górnego rogu prostokąta
width(Long) Szerokość prostokąta (w pikselach).
height(Long) Wysokość prostokąta (w pikselach).
Notatka:
Metoda tworzy ścieżkę (path). Dlatego przed wywołaniem tej metody należałoby wołać metodę beginPath. Dla rzeczywistego rysowania ostatecznie jest wołana metoda stroke lub fill.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.beginPath();
ctx.lineWidth = 10;
ctx.strokeStyle = "blue";
ctx.rect(50, 50, 150, 80);
ctx.stroke();

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.