Update cookies preferences
Promotic

save - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Zapisze aktualny stan rysowania (kontekstu).
Składnia:
Object save()
Notatka:
Ten zapisany stan można później przywrócić przy pomocy metody restore.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw następująco:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.save();

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.