Promotic

lineTo - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Doda następny punkt oraz wytworzy linię od tego punktu do ostatnio określonego punktu.
Składnia:
Object lineTo(Long x, Long y)
Parametry:
x(Long) Współrzędna x do rysowania linii
y(Long) Współrzędna y do rysowania linii
Notatka:
Metoda tworzy ścieżkę (path). Dlatego przed wywołaniem tej metody należałoby wołać metodę beginPath. Dla rzeczywistego rysowania ostatecznie jest wołana metoda stroke lub fill.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- CanvasCtx.moveTo (metoda)
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(10, 20);
ctx.lineTo(40, 20);
ctx.stroke();

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.