Promotic

lineCap - właściwość obiektu CanvasCtx

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia styl zakończenia linii.
Składnia:
String lineCap
Wartości:
butt (domyślnie) - Zakończenie linii płaską krawędzią na granicy określonej długości linii
round - Zakończenie linii zaokrągloną krawędzią za granicą określonej długości linii
square - Zakończenie linii kwadratową krawędzią za granicą określonej długości linii
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- CanvasCtx.lineWidth (właściwość)
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.lineCap = "butt";

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.