Promotic

clip - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Metoda ograniczy wcześniej narysowany kształt (ścieżkę). Następne rysowanie zostanie wyświetlone tylko wewnątrz tego kształtu.
Wszystko co do tego kształtu (ścieżki) nie należy, nie zostanie narysowane.
Składnia:
Object clip()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.fillStyle = "blue";
ctx.beginPath();
ctx.rect(40, 40, 360, 220);
ctx.fill();
ctx.clip();

ctx.strokeStyle = "#000000";
ctx.lineWidth = 5;
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(0, 0);
ctx.lineTo(400, 300);
ctx.stroke();

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.