Update cookies preferences
Promotic

measureText - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Zwraca obiekt, który zawiera szerokość wprowadzonego tekstu (w pikselach).
Składnia:
Object measureText(Long text)
Parametry:
text(Long) Mierzony tekst
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- CanvasCtx.font (właściwość)
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw następująco:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.font = "30px Arial";
var txt = "Promotic";
ctx.fillText("width:" + ctx.measureText(txt), 10, 50);
ctx.fillText(txt, 10, 100);

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.