Promotic

quadraticCurveTo - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Metoda doda następny punkt ciągu wielomianowej krzywej Béziera. Wielomianowe krzywa Béziera wymaga dwa punkty. Pierwszy punkt jest kontrolny, który służy do obliczeń w wielomianowej krzywej Béziera. Drugi punkt jest końcowy. Wyjściowym punktem dla krzywej jest ostatni określony punkt. Jeżeli punkt nie istnieje, wtedy zostanie użyta metoda beginPath() oraz moveTo() dla zdefiniowania punktu początkowego.
Składnia:
Object quadraticCurveTo(Long cpx, Long cpy, Long x, Long y)
Parametry:
cpx(Long) Współrzędna x punktu krzywej Béziera
cpy(Long) Współrzędna y punktu krzywej Béziera
x(Long) Współrzędna x punktu końcowego
y(Long) Współrzędna y punktu końcowego
Notatka:
Metoda tworzy ścieżkę (path). Dlatego przed wywołaniem tej metody należałoby wołać metodę beginPath. Dla rzeczywistego rysowania ostatecznie jest wołana metoda stroke lub fill.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(20, 20);
ctx.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20);
ctx.stroke();
Przykład2:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(75, 25);
ctx.quadraticCurveTo(25, 25, 25, 62.5);
ctx.quadraticCurveTo(25, 100, 50, 100);
ctx.quadraticCurveTo(50, 120, 30, 125);
ctx.quadraticCurveTo(60, 120, 65, 100);
ctx.quadraticCurveTo(125, 100, 125, 62.5);
ctx.quadraticCurveTo(125, 25, 75, 25);
ctx.stroke();

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.