Update cookies preferences
Promotic

fillRect - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Narysuje obszar prostokąta.
Składnia:
Object fillRect(Long x, Long y, Long width, Long height)
Parametry:
x(Long) Współrzędna x lewego górnego rogu prostokąta
y(Long) Współrzędna y lewego górnego rogu prostokąta
width(Long) Szerokość prostokąta (w pikselach).
height(Long) Wysokość prostokąta (w pikselach).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- CanvasCtx.rect (metoda)
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw następująco:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.fillStyle = "blue";
ctx.fillRect(50, 50, 150, 80);

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.