Promotic

Obiekt CanvasCtx (Obiekt Canvas Context)

Opis:
Obiekt udostępnia powierzchnioę do rysowania w zdarzeniu onDraw przy pomocy metody pEvent.GetCtx(state).
 
Opis patrz PmgCanvas.
Właściwości i metody:
addColorStopKolor oraz pozycja w obiekcie gradient
arcWytworzy okrąg lub jego część
arcToWytworzy łuk pomiędzy dwoma stycznymi
beginPathUstawia początek rysowania
bezierCurveToWytworzy wielomianową krzywą Béziera trzeciego stopnia
clearRectWykasuje obszer określony prostokątem
clipObcięcie rysowanego kształtu
closePathZamknie początkowe oraz końcowe rysowanie
createLinearGradientGradient liniowy
createRadialGradientRadialny gradient
fillWypełni obszar obiektu
fillRectNarysuje obszar prostokąta
fillStyleKolor wypełnienia
fillTextNarysuje wypełnienie tekstu
fontWłaściwości czcionki
lineCapStyl zakończenia linii
lineJoinStyl rogu podczas dotknięcia dwu linii
lineToLinia do określonego punktu
lineWidthSzerokość linii
measureTextZwraca obiekt, który zawiera szerokość wprowadzonego tekstu
miterLimitMaksymalna długość stożkowej rogu podczas dotknięcia dwu linii
moveToUstawia pozycję początku rysowania
quadraticCurveToWytworzy wielomianową krzywą Béziera
rectWytworzy prostokąt
restoreZwraca stan zapisany przy pomocy metody save
rotateObracanie rysowania
saveZapisze bieżący stan rysowania (kontekstu)
scaleProporcja zwiększenia lub zmniejszeniy rysowania
setTransformResetuje bieżącą macierz transformacji do innej
strokeNarysuje krawędź (linię) obiektu
strokeRectProstokąt bez wypełnienia
strokeStyleKolory linii
strokeTextNarysuje konturę tekstu
textAlignPoziome wyrównanie tekstu
textBaselinePionowe wyrównanie tekstu
transformZastąpi bieżącą macierz transformacji inną
translatePrzesunie pozycję (0,0)

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.