Update cookies preferences
Promotic

Obiekt CanvasCtx (Obiekt Canvas Context)

Opis:
Obiekt udostępnia powierzchnioę do rysowania w zdarzeniu onDraw przy pomocy metody pEvent.GetCtx(state).
 
Opis patrz PmgCanvas.
Właściwości i metody:
addColorStop()Kolor oraz pozycja w obiekcie gradient
arc()Wytworzy okrąg lub jego część
arcTo()Wytworzy łuk pomiędzy dwoma stycznymi
beginPath()Ustawia początek rysowania
bezierCurveTo()Wytworzy wielomianową krzywą Béziera trzeciego stopnia
clearRect()Wykasuje obszer określony prostokątem
clip()Obcięcie rysowanego kształtu
closePath()Zamknie początkowe oraz końcowe rysowanie
createLinearGradient()Gradient liniowy
createRadialGradient()Radialny gradient
fill()Wypełni obszar obiektu
fillRect()Narysuje obszar prostokąta
fillStyleKolor wypełnienia
fillText()Narysuje wypełnienie tekstu
fontWłaściwości czcionki
lineCapStyl zakończenia linii
lineJoinStyl rogu podczas dotknięcia dwu linii
lineTo()Linia do określonego punktu
lineWidthSzerokość linii
measureText()Zwraca obiekt, który zawiera szerokość wprowadzonego tekstu
miterLimitMaksymalna długość stożkowej rogu podczas dotknięcia dwu linii
moveTo()Ustawia pozycję początku rysowania
quadraticCurveTo()Wytworzy wielomianową krzywą Béziera
rect()Wytworzy prostokąt
restore()Zwraca stan zapisany przy pomocy metody save
rotate()Obracanie rysowania
save()Zapisze aktualny stan rysowania (kontekstu)
scale()Proporcja zwiększenia lub zmniejszeniy rysowania
setTransform()Resetuje bieżącą macierz transformacji do innej
stroke()Narysuje krawędź (linię) obiektu
strokeRect()Prostokąt bez wypełnienia
strokeStyleKolory linii
strokeText()Narysuje konturę tekstu
textAlignPoziome wyrównanie tekstu
textBaselinePionowe wyrównanie tekstu
transform()Zastąpi bieżącą macierz transformacji inną
translate()Przesunie pozycję (0,0)

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.