Promotic

Canvas - karta obiektu PmgCanvas

Opis:
Właściwości obiektu PmgCanvas.
Konfiguratory:
W onDraw będzie zastosowana metoda pEvent.GetParentVar()Jeżeli jest zaznaczone, wtedy zostanie zezwolony dostęp ze zdarzenia rysowania onDraw do zmiennych rodzica Pmg obiektu przy pomocy metody pEvent.GetParentVar(). Jednocześnie zapewnia wywołanie funkcji rysowania podczas zmiany którejkolwiek z zmiennych rodzica Pmg obiektu.
Można udostępnić tylko jeżeli obiekt rodzicielski jest również typu PmgCanvas.

Koncepcja front/tło:
Jeżeli animowana 2D zawartość jest złożona, duża, oraz niektóre jej części mogą się często zmieniać, wtedy ztytnio to obciąża procesor. Rozwiązaniem jest rozdzielenie zawartości obiektu PmgCanvas złożonego do dwu obiektów PmgCanvas nad sobą. Na tło statyczne, bardziej złożone (background) oraz front dynamiczny, prostszy (foreground, dynamic). Pmg obiekt przedstawiający dynamiczny front zostania wżłobiny do statyczniejszego tła, w taki sposób podwstanie jeden złożony Pmg obiekt. Chodzi o standardowy sposób, przy pomocy którego zrealizowanano wiele wstępnie zkonfigurowanych obiektów PmgCanvas.
Wżłobiony Pmg obiekt (front) może mieć dostęp również do zmiennych Vars rodzica (tła). Podczas zmiany zmiennych Vars rodzica (tła) jest zapewnione odświeżenie również wżłobionego obiektu (front).
Patrz również:
- CanvasCtx (obiekt)
- PmgCanvas (obiekt)
- Zdarzenie onDraw

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.