Promotic

CtxReset - metoda obiektu PmgCanvas

Opis:
Ustawienie CanvasCtx do stanu, kiedy jest niezinicjowany pusty (przeźroczysty), podobnie jak podczas otwarcia panela lub zmiany rozmiaru obiektu. Automatycznie zostanie wywołane zdarzenie onDraw.
Składnia:
Empty CtxReset()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgCanvas (obiekt)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oCanvas.CtxReset();

Historia:
Pm8.02.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.