Promotic

addColorStop - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Ustawia kolor oraz pozycję w obiekcie gradient
Składnia:
Object addColorStop(Long stop, String color)
Parametry:
stop(Long) Wartość (zakres 0.0 - 1.0) przedstawia pozycję pomiędzy początkiem a końcem wypełnienia gradientowego
color(String) Wartość koloru według specyfikacji CSS ważna dla pozycji stop
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var grd = ctx.createLinearGradient(20, 20, 60, 40);
ctx.addColorStop(0, "black");
ctx.addColorStop(1, "white");
ctx.fillStyle = grd;
 
Przykład wypełnienia gradientowego 3 kolorów z przeźroczystością
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var grd = ctx.createLinearGradient(20, 20, 60, 40);
ctx.addColorStop(0, "rgba(0,0,0,0.2)");
ctx.addColorStop(0.3, "rgba(255,0,0,0.2)");
ctx.addColorStop(1, "rgba(255,255,255,0.2)");
ctx.fillStyle = grd;

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.