Update cookies preferences
Promotic

font - właściwość obiektu CanvasCtx

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia właściwości bieżącej czcionki dla zawartości tekstu.
Składnia:
String font
Wartości:
font-style - Określa styl czcionki.
normal (domyślnie)
italic
oblique
font-variant - Określa wersję czcionki.
normal (domyślnie)
small-caps
font-weight - Określa grubość czcionki.
normal (domyślnie)
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
700
800
900
font-size - (domyślnie: 10px) Określa wielkość czcionki (w pikselach).
font-family - (domyślnie: sans-serif) Określa rodzinę czcionki (sans-serif, arial, verdana). Jeżeli w nazwie jest spacja, wtedy jest konieczne zamknąć do prostego codzysłowia (apostrof).
caption - Przejmie ustawienia czcionki z tematu SO Windows z elementów sterujących (przycisków, ...)
icon - Przejmie ustawienia czcionki z tematu SO Windows z opisu przy ikonach
menu - Przejmie ustawienia czcionki z tematu SO Windows z podręcznych menu
message-box - Przejmie ustawienia czcionki z tematu SO Windows
small-caption - Przejmie ustawienia czcionki z tematu SO Windows dla określania małych olementów sterowania
status-bar - Przejmie ustawienia czcionki z tematu SO Windows dla pasków stanu
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Składnia: "font-style font-variant font-weight font-size font-family". Prawdą jest, że wartości ustawione wstępnie w łańcuchu można pomijać z lewej. W środku albo z prawej pomijać nie wolno.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw następująco:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.font = "10px sans-serif";   // lub
ctx.font = "bold 10px sans-serif";   // lub
ctx.font = "italic small-caps bold 12px arial";

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.