Promotic

Czcionka w systemie PROMOTIC

Sposób wprowadzania i opis pracy z czcionką w systemie PROMOTIC.

Czcionka w formacie CSS

Czcionka określa się jako łańcuch tekstowy w formacie: "font-style font-variant font-weight font-size font-family". (np. "normal normal 400 13px 'Times New Roman'"). Wymagane wpisy to font-family i font-size, inne wpisy można pominąć. Dopuszczalne jest pomijanie elementów łańcucha z lewej strony. Nie jest możliwe pominięcie wnętrza lub z prawej strony.
 
Znaczenie pojedyńczych pozycji:
font-style - Określa styl czcionki.
normal (domyślnie) - standardowa czcionka
italic - kursywa
oblique - czcionka kursywna
font-variant - Określa wariant czcionki.
normal (domyślnie) - standardowa czcionka
small-caps - kapitaliki (duża czcionka pomniejszona do rozmiaru maych liter)
font-weight - Określa grubość czcionki.
100
200
300
400 (domyślnie) - standardowa czcionka
500
600
700 - pogrubiona czcionka
800
900
font-size - Określa wielkość czcionki (w pikselach).
font-family - Określa rodzinę czcionki (np. Arial, Verdana). Jeżeli w nazwie czcionki znajduje się spacja, wtedy nazwa ta musi być ujęta w prosty cudzysłów ('Times New Roman').
 
Czcionkę w tym formacie można ustawić/odczytać z właściwości np. następujących obiektów:
PmForm.TitleFont
PmForm.BodyFont
PmfObject.TitleFont
PmfObject.BodyFont
PmfTableArea.Font
PmfTableColumn.Font
PmfTableRow.Font
PmfTableCell.Font
CanvasCtx.font
 
W środowisku deweloperskim PROMOTIC czcionkę w tym formacie można ustawić np. do następujących konfiguratorów:
Czcionka do wyświetlenia (PmgAlarmHistoryViewer > Wygląd)
Czcionka do wyświetlenia (PmgAlarmStateViewer > Wygląd)
Czcionka do wyświetlenia (PmgEventViewer > Wygląd)
Czcionka (PmgTrendViewer > Trendy)
Czcionka (PmgTrendViewer > Wygląd > Tryb tabelkowy)
Czcionka: (PmgTrendViewer > Wygląd > Podziałka osi czasu)
Czcionka: (PmgTrendViewer > Wygląd > Podziałka osi wartości)
Czcionka (PmgWTable > Tabela)

FontId - identyfikator czcionki

Czcionka określa się jako identyfikator czcionki w liście czcionek aplikacji (Na przykład: PmMiddle, PmSmall, PmBig). Każdy identyfikator jest odpowiednikiem jednej czcionki zarejestrowanej w oknie "Menedżer zarejestrowanych czcionek aplikacji".
 
Identyfikator czcionki można ustawić/odczytać z właściwości np. tych obiektów:
PmgString.FontId
PmgNumber.FontId
 
W środowisku deweloperskim PROMOTIC identyfikator czcionki można określić np. do następujących konfiguratorów:
Czcionka (PmgString > Tekst)
Czcionka (PmgNumber > Liczba)
Czcionka (PmgButton > Przycisk)
Czcionka (PmgButtonState > State)
Czcionka (PmgRadioButton > Przycisk)
Czcionka (PmgWCheck > Checkbox)
Czcionka (PmgWCombo > Combo)
Czcionka (PmgWEdit > Edit)
Nawigacja:
 
 
- Czcionka w systemie PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.