Promotic

State - karta obiektu PmgButtonState

Opis:
Właściwości przycisku w stanie 0 lub 1. Ponadto posiada następne konfiguratory w karcie Przycisk.
Konfiguratory:
Tekst
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Text lub Text1.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
CzcionkaCzcionka tekstu.
KolorKolor tekstu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorText lub ColorText1.
Wyrównanie poziomePoziome wyrównanie tekstu
wlewo
Na środek
W prawo
Wyrównanie pionowePionowe wyrównanie tekstu
W górę
Na środek
W dół
ObrócenieRotacja tekstu (dostępne tylko w obiektach PmgString, PmgNumber, PmgButton oraz PmgButtonState)
Nie obracać
Wlewo - Tekst będzie odwrócony o 90 stopni w przeciwnym kierunku ruchu wskazówek zegara
W dół - Tekst będzie odwrócony o 180 stopni
W prawo - Tekst będzie odwrócony o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara
Plik z grafikąPlik z grafiką (svg, jpg, png, bmp, wmf..), która zostanie wyświetlona w przycisku. przy pomocy powiązania danych "T - Powiązanie danych z obliczeniem według tabeli wartości" można zmieniać obrazek w zależności od stanu przycisku (patrz właściwość StateEx).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ImageSrc.
Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Wyświetl obrazekUmieszczenie obrazka w przycisku:
przez cały obiekt - Obrazek będzie rozciągnięt na cały obszar przycisku.
jako tapeta - Obrazek będzie powielan na obszarze całego przycisku.
wlewo od tekstu - Obrazek będzie wyświetlon jako ikona wlewo od tekstu. Umieszczenie bloku obrazka i tekstu w przycisku kieruje się ustawieniem wyrównania tekstu.
w prawo od tekstu - Obrazek będzie wyświetlon jako ikona wprawo od tekstu. Umieszczenie bloku obrazka i tekstu w przycisku kieruje się ustawieniem wyrównania tekstu.
nad tekstem - Obrazek będzie wyświetlon jako ikona nad tekstem. Umieszczenie bloku obrazka i tekstu w przycisku kieruje się ustawieniem wyrównania tekstu.
pod tekstem - Obrazek będzie wyświetlon jako ikona pod tekstem. Umieszczenie bloku obrazka i tekstu w przycisku kieruje się ustawieniem wyrównania tekstu.
© MICROSYS, spol. s r. o.