Update cookies preferences
Promotic

Przycisk - karta obiektu PmgButtonState

Opis:
Wspólne właściwości przycisku dwustanowego. Ponadto posiada następne konfiguratory w karcie State0 oraz State1
Konfiguratory:
Tekst wielowierszowyJeżeli jest zaznaczone, wtedy tekst jest automatycznie rozdzielany na kilka wierszy. W tym przypadku można Nowy wiersz wprowadzić za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Enter.
Zmień kierunek cieniowania po naciśnięciuJeżeli jest zaznaczone, wtedy po naciśnięciu tego przycisku zmienia się kierunek cieniowania. Konfigurator "Cieniowanie" musi być w tym przypadku zaznaczony.
Zmień kierunek cieniowania w stanie 1Jeżeli jest zaznaczone, wtedy w stanie 1 zmieni się kierunek cieniowania przycisku. Konfigurator "Cieniowanie" musi być w tym przypadku zaznaczony.
Przycisk pozostaje w stanie 1
nienaciśnięty
na wpół naciśnięty
naciśnięty
Stan przyciskuOkreśla stan początkowy przycisku (możliwymi stanami są 0 oraz 1).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości State.
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
© MICROSYS, spol. s r.o.