Promotic

Text - właściwość obiektu PmgButtonState

Opis:
Tekst w przycisku w stanie 0.
Składnia:
String Text
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tekst" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgButtonState.Text1 (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBtnState = pMe.Items("/BtnState");

var sText = oBtnState.Text;   // Odczyt z właściwości
oBtnState.Text = "Button UP";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.