Promotic

Text1 - właściwość obiektu PmgButtonState

Opis:
Tekst w przycisku w stanie 1.
Składnia:
String Text1
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tekst" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgButtonState.Text (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBtnState = pMe.Items("/BtnState");

var sText1 = oBtnState.Text1;   // Odczyt z właściwości
oBtnState.Text1 = "Button Down";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.