Promotic

State - właściwość obiektu PmgButtonState

Opis:
Stan przycisku dwustanowego (0 lub 1).
Składnia:
Long State
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Stan przycisku" tego obiektu.
 
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
Stan przycisku można również bezpośrednio odczytywać w zdarzeniu onButtonUp z właściwości pEvent.State.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgButtonState.StateEx (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBtnState = pMe.Items("/BtnState");

var nState = oBtnState.State;   // Odczyt z właściwości
oBtnState.State = 1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.