Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

State - vlastnost objektu PmgButtonState

Popis:
Stav dvoustavového tlačítka (0 nebo 1).
Syntaxe:
Long State
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Stav tlačítka" tohoto objektu. Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

Stav tlačítka lze také přímo číst v události onButtonUp z vlastnosti pEvent.State.

 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBtnState = pMe.Items("/BtnState");
var nState = oBtnState.State;  //čtení

oBtnState.State = 1;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice