Promotic

State - vlastnost objektu PmgButtonState

Popis:
Stav dvoustavového tlačítka (0 nebo 1).
Syntaxe:
Long State
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Stav tlačítka" tohoto objektu.
 
Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud tato vlastnost má datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.
Stav tlačítka lze také přímo číst v události onButtonUp z vlastnosti pEvent.State.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBtnState = pMe.Items("/BtnState");

var nState = oBtnState.State;   // Čtení z vlastnosti
oBtnState.State = 1;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.