Promotic

StateEx - vlastnost objektu PmgButtonState

Popis:
Vrací jeden z pěti stavů tlačítka.
Syntaxe:
Long StateEx
Hodnoty:
0 - zakázané tlačítko
1 - normální tlačítko ve stavu 0
2 - stisknuté tlačítko ve stavu 0
3 - normální tlačítko ve stavu 1
4 - stisknuté tlačítko ve stavu 1
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Slouží k přímé změně barvy nebo souboru obrázku tlačítka datovou vazbou "T - Datová vazba na výpočet podle tabulky hodnot".
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgButtonState.State (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBtnState = pMe.Items("/BtnState");
var nStateEx = oBtnState.StateEx;
© MICROSYS, spol. s r.o.