Promotic

Text - vlastnost objektu PmgButtonState

Popis:
Text v tlačítku ve stavu 0.
Syntaxe:
String Text
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Text" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgButtonState.Text1 (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBtnState = pMe.Items("/BtnState");
var sText = oBtnState.Text;   // Čtení z vlastnosti
oBtnState.Text = "Button UP";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.