Update cookies preferences
Promotic

onButtonUp - událost objektu PmgButtonState

Popis:
Událost je vyvolána při uvolnění tlačítka na klávesnici nebo myší.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgButtonState objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.State - (Long) [pro čtení] Původní stav tlačítka.
pEvent.NextState - (Long) [pro čtení i zápis] Příští stav tlačítka.
Je systémem předvyplněn na hodnotu stavu opačnou proti stavu State.
Změnou této předvyplněné hodnoty lze potlačit přepnutí stavu, pokud není toto přepnutí žádoucí (např. akce selhala a proto není žádoucí přepnout stav tlačítka).
Poznámka:
Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".

Tato událost je funkční i ve Web obrazech. Zápis do vlastnosti pEvent.NextState ve Web obrazu však zatím není funkční.

Stav tlačítka lze získat také pomocí vlastnosti State.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.NextState == 1)
{
// přechod do stavu 1
}
else
{
// přechod do stavu 0
}
© MICROSYS, spol. s r.o.