Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onButtonUp - událost objektu PmgButtonState

Popis:
Událost je vyvolána při uvolnění tlačítka klávesnicí nebo myší.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgButtonState objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.State - (Long) Původní stav tlačítka.
pEvent.NextState - (Long) Příští stav tlačítka.
Je systémem předvyplněn na hodnotu stavu opačnou proti stavu State.
Změnou této předvyplněné hodnoty lze potlačit přepnutí stavu, pokud není toto přepnutí žádoucí (např. akce selhala, proto není žádoucí přepnout stav tlačítka).
Poznámka:
Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".

Tato událost je funkční i ve Web obrazech. Zápis do vlastnosti pEvent.NextState ve Web obrazu však zatím není funkční.

Stav tlačítka lze získat také pomocí vlastnosti State.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.NextState == 1)
//přechod do stavu 1
else
//přechod do stavu 0
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice