Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorText1 - vlastnost objektu PmgButtonState

Popis:
Barva textu v tlačítku pro stav 1.
Syntaxe:
String ColorText1
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBtnState = pMe.Items("/ButtState");
var sTextColor1 = oBtnState.ColorText1;   // čtení

oBtnState.ColorText1 = "#0000ff";   // zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice