Update cookies preferences
Promotic

ColorText1 - vlastnost objektu PmgButtonState

Popis:
Barva textu v tlačítku ve stavu 1.
Syntaxe:
String ColorText1
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy pomocí RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBtnState = pMe.Items("/ButtState");

var sTextColor1 = oBtnState.ColorText1;   // Čtení z vlastnosti
oBtnState.ColorText1 = "#0000ff";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.