Update cookies preferences
Promotic

ColorText1 - właściwość obiektu PmgButtonState

Opis:
Kolor tekstu w przycisku w stanie 1.
Składnia:
String ColorText1
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBtnState = pMe.Items("/ButtState");

var sTextColor1 = oBtnState.ColorText1;   // Odczyt z właściwości
oBtnState.ColorText1 = "#0000ff";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.