Update cookies preferences
Promotic

StateEx - właściwość obiektu PmgButtonState

Opis:
Zwraca jeden z pięciu stanów przycisku.
Składnia:
Long StateEx
Wartości:
0 - przycisk zakazany
1 - normalny przycisk w stanie 0
2 - naciśnięty przycisk w stanie 0
3 - normalny przycisk w stanie 1
4 - naciśnięty przycisk w stanie 1
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Służy do bezpośredniej zmiany koloru lub pliku obrazka przycisku powiązaniem danych "T - Tabela prosta".
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgButtonState.State (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBtnState = pMe.Items("/BtnState");
var nStateEx = oBtnState.StateEx;
© MICROSYS, spol. s r.o.