Update cookies preferences
Promotic

State - karta objektu PmgButtonState

Popis:
Vlastnosti tlačítka ve stavu 0 nebo 1. Navíc má další konfigurátory v kartě Tlačítko.
Konfigurátory:
Text
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Text nebo Text1.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
PísmoPísmo textu.
BarvaBarva textu
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorText nebo ColorText1.
Zarovnání vodorovnéVodorovné zarovnání textu
Vlevo
Doprostřed
Vpravo
Zarovnání svisléSvislé zarovnání textu
Nahoru
Doprostřed
Dolů
ObrátitOtočení textu (je pouze u objektů PmgString, PmgNumber, PmgButton a PmgButtonState)
Neobracet
Vlevo - Text bude otočen o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček
Dolů - Text bude obrácen vzhůru nohama
Vpravo - Text bude otočen o 90 stupňů po směru hodinových ručiček
Soubor s obrázkemSoubor s obrázkem (svg, jpg, png, bmp, wmf..), který bude vykreslen v tlačítku. pomocí datové vazby "T - Tabulka jednoduchá" lze obrázek měnit v závislosti na stavu stisknutí tlačítka (viz vlastnost StateEx).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ImageSrc.
Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Zobrazit obrázekUmístění obrázku v tlačítku:
přes celý objekt - Obrázek bude roztažen přes celou oblast tlačítkoa.
jako tapetu - Obrázek se bude opakovat přes celou oblast tlačítkoa.
vlevo od textu - Obrázek bude jako ikona vlevo od textu. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
vpravo od textu - Obrázek bude jako ikona vpravo od textu. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
nad textem - Obrázek bude jako ikona nad textem. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
pod textem - Obrázek bude jako ikona pod textem. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
© MICROSYS, spol. s r.o.