Promotic

StateEx - vlastnost objektu PmgButton

Popis:
Vrací stav tlačítka.
Syntaxe:
Long StateEx
Hodnoty:
0 - zakázané tlačítko
1 - normální tlačítko
2 - stisknuté tlačítko
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Slouží například k přímé změně barvy nebo souboru obrázku tlačítka datovou vazbou "T - Datová vazba na výpočet podle tabulky hodnot".
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oButton = pMe.Items("/Butt0");
var nStateEx = oButton.StateEx;
© MICROSYS, spol. s r. o.